lojistik nedir

Lojistik (nakliye) nedir sorusunun cevabı oldukça fazla merak edilmektedir. En basit tanımıyla lojistiği bir hammaddenin, yarı mamulün, mamulün ya da ilgili bilgilerin üretim noktasında müşteri taşınmasıdır. Lojistiğin müşteri gereksinimini karşılamak amacıyla etkin ve düşük maliyetli yapılması, depolama süreçlerinin, planlamanın, uygulamanın ve kontrolün en iyi biçimde yapılması gerekir.

Lojistik Terimleri

Lojistik alanında kullanılan pek çok terim vardır. Bunları bilmek iş süreçlerinde avantaj sağlar. En sık kullanılan lojistik terimleri ve anlamları şöyle sıralanabilir:

 • Acente: Lojistik firmasının merkez kuruluşu dışındaki bir bölgede, onun adına hizmet veren bireyler ya da kuruluşlar.
 • Aktarma: Bir araçta gelen yüklerin boşaltılıp özel bir işleme tabi tutulmadan kısa sürede başka bir araca yüklenerek sevk edilmeye hazırlanması.
 • Alıcı: Ürünü teslim alan taraf.
 • Ambar: İhtiyaç neticesinde bir ürünün belli süre konulduğu açık ya da kapalı alan.
 • Ana Güzergah: Çıkış ve varış noktaları arasındaki en uygun yol.
 • CMR Anlaşması: CMR hükümlerini kabul eden ülkelerce kullanılan bir tür karayolu taşıma belgesi olup uluslararası niteliktedir.

lojistik fiyatları nasıl belirlenir?

Lojistik Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Lojistik sektöründe en çok karşılaştığımız sorulardan birisi Lojistik fiyatları nasıl belirlenir olmaktadır. Çünkü her firmada ya da operasyonda hizmet alıcılar farklı fiyatlarla karşılaşabilmektedirler. Bunun nedeni lojistik fiyatlarının belirlenmesinde birden çok etkenin etkili olmasıdır. Bunların başlıca şöyle sıralayabiliriz:

 • Malzemenin cinsi: Lojistik alanında yasadışı olmayan her türlü ürün taşınabilir. Yedek parça, tekstil, gıda, makine gibi malzemelerin her birisinde fiyat değişimi olabilir.
 • Malzemenin ölçüsü: Taşınacak malzemelerin ölçüleri yükseklik, genişlik, boy olarak hesaplanır. Malzemenin bir aracı doldurup dolduramayacağı tespit edilir.
 • Kullanılacak hat: Her güzergahın yoğunluğu aynı değildir. Dolu güzergahlarda rekabet ortamı daha fazla olacağı için fiyatlandırmalar daha düşük olabilmektedir.
 • Konteyner cinsi: Lojistikte farklı konteynerler kullanılmakta, tercih edilen konteynere ve özelliklerine göre fiyatlar değişmektedir. 20’Lik ve 40’lık konteynerde navlun hesabı farklı olacaktır. Benzer şekilde standart konteyner ile soğutma özellikli konteyner arasında fark olabilmektedir.
 • Taşıma süresi: Bir yükün ilk çıkış noktasından son teslimata kadar geçen süreye taşıma süresi denir. Süre arttıkça fiyat da artar.
lojistik türleri nelerdir

frigo nakliye nedir? parsiyel nakliye nedir?

Frigo Nakliye Nedir? Parsiyel Nakliye Nedir?

Nakliye hizmetleri ile farklı noktalar arasında her çeşit yük taşınabilir. Bu yapılırken de yükün cinsine ve özelliklerine göre farklı nakliye seçeneklerinden yararlanılır. En çok tercih edilen ve ihtiyaç duyulan nakliye çeşitleri frigo ve parsiyel nakliyedir. Peki tam olarak frigo nakliye nedir, parsiyel nakliye nedir? Bunları şöyle açıklayabiliriz:

 • Frigo nakliye: İngilizcedeki reefer kelimesinden gelen frigo, soğuk, soğutucu demektir. Frigo nakliye, belli bir soğuk zincirde taşınması gereken ürünlerin kendi sınıflarına uygun soğutuculu araçlarla taşınması işlemidir. Frigo nakliyede kullanılan araçlar özel donanımlıdır ve yüklemeden son teslimata kadar sabit sıcaklıkta muhafaza edilir. Böylece ürünlerin raf ömrü azalmaz.
 • Parsiyel nakliye: Parsiyel, parça manasında olup parça yüklerin kamyon, tır, konteyner gibi araçlarla toplanıp taşınmasıdır. Komple bir aracı doldurmayacak, aynı güzergaha gidecek yükler belli noktalarda toplanıp tek araca yüklenir ve sevk edilir. Bu sayede küçük parça yüklerin lojistik maliyeti düşürülür. Denizyolu, karayolu, havayolu gibi taşıma tiplerinde geçmişten bugüne en çok tercih edilen nakliye tiplerindendir.

NAKLİYE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Nakliye geçmişten günümüze sürekli gelişerek devam etmiştir. Günümüzde nakliye çeşitleri de oldukça fazlalaşmış ve her ihtiyaca uygun hale gelmiştir. Bu bakımdan nakliye çeşitleri nelerdir sorusu akıllara gelebilir. Sürekli gelişmekle birlikte günümüzde nakliye çeşitleri karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu nakliyedir:


• Karayolu nakliye: Yüklerin yükleme noktasından varış noktasına kadar karayoluyla taşınmasıdır. Tüm dünyada en çok tercih edilen nakliye çeşidi olup özellikle yurtiçi nakliyelerde fazlaca kullanılmaktadır. Diğer nakliye türlerine nazaran özellikle ekonomik olması, daha ulaşılabilir olması ile öne çıkmaktadır.


• Havayolu nakliye: Yüklerin havalimanları arasında uçak tarzı hava araçlarıyla taşınmasıdır. En hızlı nakliye türü olsa da aynı zamanda en pahalı nakliye türüdür.


• Denizyolu nakliye: Yüklerin çıkış limanından varış limanına gemilerle taşınmasıdır. Nakliye çeşitleri arasında maliyet yönünden öne çıksa da denizin ve limanın olmadığı yerlerde kullanılamamaktadır. Çoğu zaman da karayolu nakliye ile entegre tercih edilmektedir.

• Demiryolu nakliye: Ürünlerin raylı sistemlerle tren istasyonlarından taşınmasıdır. Transit süreler uzun olsa da maliyet açısından uygun bir nakliye çeşididir.

nakliye çeşitleri nelerdir

NAKLİYE SÖZLEŞMESİ NE DEMEK?

Nakliye sektöründe hizmet alıcılar ve hizmet vericilerin en sık kullandığı kavramlardan birisi nakliye sözleşmesidir. Peki nakliye sözleşmesi ne demek? Öncelikle bu sözleşme, taraflardan birisinin eşya taşımayı, diğerinin de bu hizmet karşılığında bir ücret ödemeyi taahhüt ettiğini gösteren bir tür eşya taşıma sözleşmesidir. Sözleşmede iki taraf vardır ve taşımayı taahhüt eden taşıyan; ücret ödemeyi taahhüt eden taşıtan olarak tarif edilir. Sözleşme neticesinde ödenen ücrete de nakliye sözleşmesi ücreti ya da navlun adı verilir.

Nakliye sözleşmesinin iki türü vardır. Bunlar şunlardır:

 • Çarter Sözleşmesi: Eğer nakliye aracında yükün taşınması için aracın tamamı ya da belli bir kısmı tahsis edilmişse çarter sözleşmesi yapılır. Taşıyana tahsis edilen yerin hacmine göre kısmi çarter ya da tam çarter olmak üzere iki türü vardır.
 • Kırkambar Sözleşmesi: Kırkambar sözleşmesinde nakliye aracının ne kadarının tahsis edildiği söz konusu değildir. Burada sadece belli miktarda malın belli bir ücret karşılığı taşınması söz konusudur.

Nakliye sözleşmesi, nakliye süreci başlamadan imzalanır ve hazır evraklar ıslak imza ile imzalanarak işleme konulur.

Nakliye Sigortası Gerekli Midir? Yararları Nelerdir?

Yurt içi ve uluslararası nakliye uygulamalarında karşımıza çıkan kavramlardan birisi sigortadır. Bu noktada hizmet alıcılar ve hizmet sağlayıcılar nakliye sigortası gerekli midir? yararları nelerdir gibi soruları sormaktadır. Öncelikle nakliye sigortası ile uluslararası ve yurtiçi nakliyatta nakliyat hasarları güvenceye alınmaktadır.

Karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu ile yapılan taşımalarda meydana gelebilecek haller ve teminat altına alınan riskler şunlardır:

 • Kazalar,
 • Hırsızlık olayları,
 • Yükleme ve boşaltma hasarları,
 • Doğal afetler.

Bütün bu durumlarda nakliye sigortalarının kapsamları ve teminatları değişebilir. Bunun temel nedeni ise nakliye sigortasının emtia nakliyatı sigortası, navlun sigortası, kıymeti nakliyat sigortası, tekne sigortası ve sorumluluk sigortasıdır.

Bir nakliye sigortasının teminatları farklı şekillerde verilmektedir. Bunlar özellikle tam ziya teminatı, dar teminat ve geniş teminat olarak sınıflandırılır. Teminat detayları arttıkça firmalara sağlayacağı fayda da artar.

Nakliye sigortasının faydalarının başında yüke dair risklerde en azından maddi olarak güvence altına alınmış olur. Nakliye süresince belirtilen riskler oluşursa poliçe karşılığı teminat ödenir.

nakliyat nedir

CIF NAKLİYE Nedir? Farkları Nelerdir?

Nakliye alanında sıklıkla karşılaşılan ifadelerden birisi CIF’tır. Peki, CIF nakliye nedir? Farkları nelerdir? CIF İngilizce bir terimin kısaltması olup Cost Insurance Freight kelimelerine karşılık gelir.

CIF nakliye, ithalat, ihracat faaliyetlerinde taşınan bir ürünün önceden belirlenmiş limana kadarki süreyi kapsayacak şekilde oluşabilecek bütün masrafları ihracatçı firmanın karşılayacağı nakliye türüdür. Yani taşıma masraflarının tamamı ihracatçı firmaya aittir. Malın taşınmasına ve teslimine dair riskler alıcıya yükleme noktasından geçmekte, bu noktadan itibaren sorumluluk alıcıya ait olmaktadır.

CIF nakliyenin farklarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Diğer nakliyelerde konteyner rezervasyonu alıcıya aitken CIF nakliyede konteyner rezervasyonunu satıcı yapmaktadır.
 • Diğer nakliyelerde yükleme noktası ile boşaltma noktası arasındaki navlun alıcıya aittir. Fakat CIF nakliyede yükleme ile boşaltma noktaları arasındaki navlunu satıcı ödemektedir.
 • Diğer nakliyelerde alıcı ya da satıcının nakliye sigortası yapma sorumluluğu yoktur. Fakat CIF nakliyede satıcı minimum tutarda bir nakliye sigortası yapmakla mesuldür ve bunun bedelini ödemelidir.

CIF nakliye ile gerek alıcı gerekse satıcı ithalat sürecini daha basit, daha kolay ve güvenli gerçekleştirme imkanı elde etmektedir.