intermodal taşımacılık

Intermodal taşımacılık yüklerin taşındığı aracın değiştirilmeden en az iki farklı taşıma metodu kullanılarak gerçekleştirilen taşıma işlemidir. Intermodal taşımacılık yapılırken konteyner ya da taşıma aracında hiçbir değişikliğe gidilmez. 

Yükler ilk başta hangi taşıma aracına alındıysa lojistiğin sonuna kadar aynı araçla devam edilir. Sadece taşıma modelleri değişir.

Intermodal taşımacılık yapılırken yüklerin bulunduğu araçlarda herhangi bir elleçlenme olmaz. Bu sayede ek işleme maruz kalmadıkları için nakliyede zaman tasarrufu elde edilmiş olur. Intermodal taşımacılıkta en sık kullanılan kombinasyonlar şöyledir:

  • Karayolu + Ro-Ro + Demiryolu,
  • Karayolu + Demiryolu.

Hangi kombinasyonların kullanılacağı yükün on varış noktasına, ne kadar acil olduğuna, ekonomik etkenlere ve mevsimsel şartlara göre belirlenir.

Intermodal Taşımacılık Avantajları

Intermodal taşımacılık yapılırken sadece taşıma modu değişir. Karayoluyla sevkiyatı başlayan ürün belli bir süre sonra denizyoluna ya da demiryoluna geçebilir. 

Ürünün taşındığı araçta herhangi bir değişiklik olmazken sadece taşıma şekli değişir. Taşıma aracında, konteynerde ya da treylerde bir değişiklik olmaz.

Intermodal taşımacılık karma bir taşımacılıktır. Firmalara çeşitli avantajlar sunduğu için fazlaca tercih edilir ve bunlardan birisi ürünlerin güvenliğinin taşıma boyunca korunmasıdır. 

Ayrıca taşıma operasyonu sırasında maddi açıdan ve zaman bakımından tasarruf etmeye yardımcı olur. Karbon salınımını azalttığı için de çevre dostu bir taşıma şeklidir. 

Firmamızca Katar, Kuveyt, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, İtalya, Almanya, Polonya, Ukrayna gibi ülkelere intermodal taşımacılık hizmeti verilmektedir.

Multimodal taşımacılık Nedir?

Multimodal taşımacılık, taşınacak ürünün çıkış yerinden varış yerine kadar farklı taşıma yöntemleri kullanılarak, belirlenmiş tek fiyat ve tek fatura ile taşınmasıdır. 

Aynı zamanda çoklu taşıma sistemi olarak da adlandırılır. Multimodal operatörleri tarafından gerçekleştirilen bu taşıma, ihtiyaçlardan ve fiyatlardan dolayı ortaya çıkmıştır. 

Taşımada en az iki farklı taşıma türü kullanılır ve her modal kendi içinde kara – hava – deniz taşımacılık yöntemlerinden az az ikisini ya da üçünü barındırabilir.

Multimodal taşımacılıkta birden fazla taşıyıcı firma görev üstlenir ve farklı kombinasyonlar kullanıldığından genellikle maliyetli bir taşımacılık türüdür. 

Her taşıma yolu için ayrı ayrı sözleme imzalanması gerekmektedir. Yine de bu taşımacılık türünde asıl amaç, zaman, maliyet ve çevresel koşullara göre taşımayı en uygun hale getirmektir.

Multimodal Taşımacılık Hangi Avantajları Sağlar?

Multimodal taşımacılık kullanıcılarına çeşitli avantajlar sağlar. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

  • Multimodal taşımacılık çevre dostudur. Her yıl çok sayıda ağacın kesilmesi ve yok olması bu taşımacılık modeliyle engellenmiş olur.
  • Multimodal taşımacılık düzenli yükleme, taşıma ve boşaltmaya olanak sağlar. Bu sayede rahatlıkla takibi ve kontrolü yapılabilir. Yol ve hava koşullarından etkilenmeden planlanan sürelerde teslimatın yapılmasına imkan verir. Sabit bir ulaşım süresi izlenebilir.
  • Multimodal taşımacılıkta bir firmanın bütün araçlara sahip olmasına gerek kalmaz. Alıcı ya da gönderici bir multimodal taşımacılık firmasıyla anlaşır ve bütün süreci bu firma yönetir.
multimodal taşımacılık nedir

Multimodal ve Intermodal Taşımacılık Arasındaki Fark Nedir?

Lojistik alanında farklı taşıma türleri vardır. Bunlar arasında en sık karşılaşılanlar multimodal taşımacılık ve intermodal taşımacılık olmaktadır.

Intermodal taşımacılık, taşıma aracı değişmeden, en az iki farklı taşıma modeli kullanılarak gerçekleştirilir. 

Bu taşıma türünde yüklerin bulunduğu araç veya konteynerlerde değişiklik olmaz. Sevkiyat başladığında yükler neredeyse son noktaya kadar aynen devam eder.

Multimodal taşımacılık ise taşınacak bir ürünün çıkış yerinden varış yerine birden çok taşıma yöntemiyle ulaştırılmasıdır. 

Sürecin başında belirlenmiş bir fiyat ve bir tek faturayla taşıma gerçekleştirilir. En az iki farklı taşıma türü kullanılır ve bütün bu süreci anlaşılan tek bir firma takip eder.

Multimodal ve intermodal taşımacılık arasındaki farklar şöyle sıralanabilir:

  • Multimodal taşımacılıkta yükün ilk yüklendiği noktadan son alıcıya ulaştırılmasına kadar tek bir taşıyıcı sorumludur. Fakat intermodal taşımacılıkta birden fazla taşıyıcı firma görev alır.
  • Multimodal taşımacılıkta yükler bulundukları kaplardan başka kaplara aktarılır. Böylece servis değişikliği olur. Fakat intermodal taşımacılıkta yüklerin taşıma kabında bir değişiklik olmaz. Taşıma kaplarıyla birlikte başka bir servise aktarılır.
  • Intermodal taşımacılıkta ekseriyetle karayolu, denizyolu ve demiryolu servisleri ile taşıma yapılır. Multimodal taşımacılıkta ise ihtiyaca göre bütün lojistik servis türlerinden yararlanılabilir.
  • Prosedür bakımından da iki taşıma türü arasında farklılıklar vardır. Multimodal taşımacılıkta toplamda tek bir nakliye sözleşmesi imzalanır. Intermodal taşımacılıkta ise taşımanın her modu için ayrı sözleşme yapılır.